Ditt Signum är en grossist inom produktmedia och profilprodukter.

Kataloger

Vår stora katalog finns i två olika versioner men de innehåller samma produkter. Den webbaserade katalogen har formen av en traditionell webshop och den digitala katalogen är en representation av den fysiska katalogen.

Bläddra gärna och ta del av tusentals fantastiska produkter.

Maila oss med frågor eller beställningar

Miljö- och kvalitetsarbete

Genom att ha antagit en miljö- och kvalitetspolicy vill vi värna om vår miljö och kvaliteten i det vi utför. Vi gör det genom att arbeta på följande sätt:

  • Fortlöpande informera och utbilda personalen i miljö- och kvalitetsarbetet.
  • Uppfylla gällande miljölagar och övriga föreskrifter.
  • Förebygga föroreningar.

Med hänsyn taget till ekonomi och kravet på kundservice ska Ditt Signums resurser för positiv miljöledning inriktas på att:

  • Transportera våra varor med miljömedvetna transportörer
  • Prioritera underleverantörer som aktivt arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor.
  • Återanvända wellpapp och kartonger i så stor utsträckning som möjligt.

Ditt Signum är medlem i El-Kretsen och registrerade i Naturvårdsverkets EE-register samt i Batteri-registret. Dessutom är vi anslutna till FTI (där bl.a. REPA ingår). Vi rapporterar löpande in till dessa register. Genom vårt kvalitetsarbete vill vi att allt vårt agerande, våra produkter och tjänster ska:

  • Framstå som ett starkt motiv att göra affärer med oss.
  • Skapa fullt förtroende för Ditt Signum som samarbetspartner och leverantör.
  • Kontinuerligt följa upp och förbättra våra rutiner.

Alla anställda på Ditt Signum är odelat ansvariga för kvaliteten i, och resultatet av, sitt eget arbete. Dessutom ansvarar varje anställd för sin del av miljöpolicyns arbetsrutiner, utveckling och uppföljning.


Ett urval av certifikat som Ditt Signum arbetar med på sina produkter.